Thực Phẩm Tươi Sống

Thực Phẩm Nông Sản

thông tin liên hệ
Mr. Lữ Cảnh
Giám Đốc
0838.39.39.69 - 0888.789.909

Thông Tin
LH. Đặt Hàng - 028.3553.26.93

Trứng Các Loại

Trứng Gà (Đã Qua Kiểm Dịch)
Trứng Gà (Đã Qua Kiểm Dịch)
Trứng Vịt Bách Thảo
Trứng Vịt Bách Thảo
Trứng Vịt (Đã Qua Kiểm Dịch)
Trứng Vịt (Đã Qua Kiểm Dịch)
Trứng Vịt Lộn (Đã Qua Kiểm Dịch)
Trứng Vịt Lộn (Đã Qua Kiểm Dịch)
Trứng Cút (Đã Qua Kiểm Dịch)
Trứng Cút (Đã Qua Kiểm Dịch)
Trứng Vịt Muối
Trứng Vịt Muối
Trứng Gà Ta (Đã Qua Kiểm Dịch)
Trứng Gà Ta (Đã Qua Kiểm Dịch)